Makedonya’nın Ohrid beldesinde Bakü’den Balkanlara Halvetilik Sempozyumu’nun ikincisi 30 Nisan 2016 tarihinde başarıyla gerçekleştirilmiştir..

21 katılımcı ile birlikte 14 bildirinin sunulduğu sempozyum ‘Genç Tasavvufçuları Destekleme ve Geliştirme Derneği’ tarafından düzenlendi. Merkezi Manisa olmak üzere pek çok bölgede temsilciliği bulunan dernek, üniversite ve yüksek lisans öğrencisi genç üyeleriyle dikkat çekmekte ve onları manevi değerlerin gölgesinde ilim ve irfan ile yetiştirmeye çalışmaktadır..

Sempozyumun protokol konuşmaları Dernek Başkanı’nin konuşması ile başladı.. Selamlaşmadan sonra sempozyumun yapıldığı Ohrid hakıkında kısa bilgiler veren Başkan, Anadolu ve Balkan topraklarının İslamlaşmasında tasavvufun önemine değindi.. İnsanı sıradan bir insan olmaktan çıkarıp, insan- ı kâmil mertebesine yüceltmeyi gaye edinen tasvvufun davet ettiği ilim, ahlâk ve irfan yollarından biri olan Halvetiyye tarikatının pek çok Hakk yolundan biri olduğuna değinen başkan, sempozyuma dinleyici olarak katılanların gönül dünyalarının bir nebze olsun neşveyle şenleneceğini dileyerek konuşmasını tamamladı..

Derneğin Onursal Başkanı’nın konuşmasıyla devam eden açılış konuşmaları, muhterem Hasan Şükrü Yayıntaş Beyefendi’nin göz pınarlarını şenlendiren derin konuşmasıyla gönüllere dokundu.
O’nun hakikatinden bu dünyaya gelen insanın yine O’nun hakikatine döneceğini, içten dışa çıktığımız bu seferde yine dıştan içe marifeti irfan eyleyip O’nun hakikatinin ışığında ilm- i marifet ile kulluk bilincine yücelmenin öneminden söz etti. Allah’ın birliğinin herşeydeki öz olduğunu ve O’nun birliğini iç âlemimizde vücut eyleyerek O’nun bütünlüğünden tekliğe yücelebildiğimizi belirten muhterem Hasan Şükrü Yayıntaş Beyefendi sayıları çok olan tüm tarikatların özünde bir olduğunu ve Hakk yol üzere birleştiklerini belirtti.. Irk, dil meşrep ayrımı yapmaksızın farklılıklarımızla birlikte hoşgörü, sevgi ve barış değerlerini ihya ederek O’nun yüce varlığının güzelliklerini içimizde vücud eyleyerek din-i İslam’a irfan yolu olan tasavvuf ile hizmeti düstur edinen derneğin çalışmalarının bu ekseninden söz etti. Dinleyicilere selam ederek konuşmasını sonlandıran muhterem beyefendi sempozyuma iştirak eden akademisyenlere teşekkür ederek başarı niyazında bulundu.

Protokol konuşmalarının ardından sempozyumun açılış tebliğini sunmak üzere Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi ve OIC Ülkeleri Parlamentolar Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç kürsüye davet edildi. Akademisyenleri ve dinleyicileri selamlayarak konuşmasına başlayan. Mahmud Erol Kılıç, İslam dininin yayılmasının ve anlaşılmasının en önemli etmeni olarak onun içinden neşet etmiş olan tasavvufun çok önemli bir fonksiyonu olduğunu belirtti. Tasavvufi İslam ifadesini kullanan Kılıç, neden bu tanımlamayı kullandığını soranlara, keşke böyle bir tanımlama yapmak zorunda olmasaydık, fakat bugün İslam dininin şeriat kısmı o kadar farklı yerlere çekiliyor ki maneviyat ile yakından ve uzaktan alakası olmayan uygulamaların ve İslam dininin temelinde yer almayan bir takım cezaların konuşulduğu bir konferansın dahi gerçekleştiği bir dünyada yaşadığımızı ve bunu önlemenin yegâne yolunun tasavvuftan geçtiğini belirtti. Tasavvufun farklı meşreplere hitap eden bir genel anlayış olduğunu ve her meşrebe göre insanın kendine bir yol bulabileceğinden söz eden Mahmut Erol Kılıç tarikatların birbirinden ayrı olmadığını ve hepsinin özünde bir olduğuna vurgu yaparak konuşmasını bitirdi.

Birbirinden güzel tebliğlerin sunulduğu oturumlar iki oturum öğleden önce, iki oturum öğleden sonra ve bir değerlendirme oturumu ile birlikte beş oturum şeklinde gerçekleşti. Halvetiyye tarikatının özelliklerinden, usul erkânından, tarihi sürecinden ve toplumu sosyal ve idari açıdan şekillendirmesi ve ihya etmesinden söz edilen bildirilerin kimisinde tekke bağlamında, kimisinde kol bağlamında kimisinde ise şahsiyet bağlamında yer verildi.

Değerlendirme oturumunun ardından Struga Halveti -Hayati Hasan Baba Tekkesi ilahi grubunun dini musiki icrasıyla nihayet bulan sempozyum neş’e dolu anlara şahit oldu.

Önümüzdeki 2017 yılının Nisan ayında üçüncüsü planlanan sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği geçecek olan herkese şimdiden teşekkürlerimizi sunar, başarılarının devamını dileriz..

Not: Yazının devamını Dil-i Halvet Dergisi 10. Sayısından okuyabilirsiniz…

 

 

Sempozyum Videoları:

Giriş (Intro) Videosu