Bir 20. Yüzyıl Münevveri Ken’an Rifâî Sempozyumu – (30.04.2015)

“Dinli der dinsiz bize, dinsiz levm eder bizi,

Biz ne ondan bundanız, hem de ondan bundanız.”

Ken’an Rifâî

Ken’an Rifâî hazretleri, buram buram aşk kokan mısralarıyla sesleniyor onu dinleyen gönüllere… Tevhidi böylesine içselleştirmiş bir zâtın hayat hikâyesiydi dinlediğimiz. Lâkin o hayat hikâyesinde dinlenecek, ders çıkarılacak nice anlam bizleri içerisine çekiyordu. Beşiktaş Saray Koleksiyonları Müzesi Sanat Galerisi salonunda, 30 Nisan 2015 Perşembe günü gerçekleşen “Bir 20. Yüzyıl Münevveri Ken’an Rifâî” sempozyumuna iştirak etmiştik. Ortamda bulunan mânevî havayı teneffüs ederken, birçok değerli büyüğümün konuşmalarını dinlemeyi sabırsızlıkla bekliyordum. Yine aşk konuşulacak, aşkın tarifi yapılacaktı. Mâsiva içerisinde, hakîkatten bir haber olduğumuz şu günlerde, böyle bir sempozyum, bendeniz için bir nimetti. Gönlün ihmâl edildiği bir zamanda, ruhumuza gıda olacak gönül sohbetlerinin yapılacağı salonda, açılış konuşmasını, Kenan Gürsoy Beyefendi yaptılar…..

Genç Tasavvufçuları Destekleme ve Geliştirme Derneği

Yazının devamını Dil-i Halvet Dergisi 8. Sayısından okuyabilirsiniz…