• genctasavvufcular@genctasavvufcular.org.tr

Tüzüğümüzde de açıkça belirtildiği şekilde;
Genç Tasavvufçuları Destekleme ve Geliştirme Derneği Taassup çizgisine girmeden , Balkanlardaki anlayışı muhafaza ederek Türk tasavvufi düşüncesinin yerleşmesi, tasavvufiliğin mükemmelliğinde kalmanın korunması, geliştirilmesi, yerleşmesini sağlamak, gençlere faydalı olmak gayesiyle imkanlar dahilinde eğitim kalitesinin yükseltilmesi için kurs, yurt, dersane ve okul açma çalışmalarında bulunmak ve mali durumu uygun olmayan öğrencilerin okutulmasına destek olmak amacı ile kurulmuştur.
Bu doğrultuda faaliyetlerini sürdüren derneğimiz, Hakk din İslamiyet’in en güzel, en doğru ve en saf hali olan tasavvufu yaşama ve yaşatma konusunda, insanları bilinçlendirmeyi, Hakk yoluna hizmet etmeyi kendine şiar edinmiştir.