Uluslararası Melâmilik ve Seyyid Muhammed Nûru’l Arabî Sempozyumu – (09-10.05.2015)

9-10 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen “Uluslararası Melâmilik ve Seyyid Muhammed Nûru’l Arabî Sempozyumu”, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)’nın desteği ile Antalya’da düzenlenmiştir.

Genç Tasavvufçuları Destekleme ve Geliştirme Derneği olarak sempozyuma iştirak ettik.

Melâmîlik’i bir yaşam biçimi olarak gören Melâmîler, bu öğretiyi bir yaşam mesleği olarak nitelerler ve meslek-i resul (peygamber mesleği) olarak tanımlarlar. 9. yüzyılda Horasan’da ortaya çıkan, daha çok Nişabur’da yayılan ve varlığını günümüzde de sürdüren Melâmîlik’in tarihsel süreci, yaşanılan dönemin taşıdığı toplumsal özelliklere göre üç ayrı devirde ele alınır….

Genç Tasavvufçuları Destekleme ve Geliştirme Derneği

Yazının devamını Dil-i Halvet Dergisi 8. Sayısından okuyabilirsiniz…