Güzel ve Güzel’likler ile yolculuğumuz 16 Haziran cuma günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan başladı. İzmir, Manisa, Turgutlu ve İstanbul’dan katılan 56 kişi ile uçağımız Priştina’ya indi.

Havalimanından bindiğimiz otobüs bizi evlad-ı Osmanî topraklarına, Prizren’e götürdü. Güneş ardımız sıra eşlik ediyor, yolumuza yoldaş oluyor. Prizren’e vardığımızda iftara yakın bir saat idi. Ve iftar özel konuğumuz Nafiz Prizren ile aş ettikten sonra bizler tasavvuf mûsikisi konserine davet etti. Efendimiz (SAV)’in sözüne mutabık davete iştirak ettik.

Gün 17 Haziran..

Prizren’de bulunan tekke ve zaviyeleri ziyaret ettik. İlk önce bir çok yerde bize rehberlik edecek olan Şeyh Hüseyin Efendi’nin tekkesi Şeyh Şaban Efendi (Ümmi Sinan) Tekkesi’ne gittik. Ve sırasıyla Kurila Kadiri Tekkesi, Prizren Saraçhane Halveti Tekkesi ve Kadiri Tekkesi oldu. Daha sonra şehrin simgelerinden biri olan Osmanlı döneminden kalma ve Namazgah’a gittik.

Gün 18 Haziran..

Bugün ziyaret yerlerimiz Jakova ve İpek şehirlerine idi.

Jakova’da ilk ziyaretgâhımız Şeyh Emin Efendi Sadi Tekkesi oldu. Akabinde Şeyh Süleyman Acize Baba Sadi Tekkesi, Şeyh İslam Efendi Kadiri-Rezzaki Tekkesi ve Şeyh Şemseddin Efendi Bektaşi Tekkelerine ziyaretimiz oldu. Jakova’dan İpek şehrine giderken büyük mimari yapıya sahip olan Halveti tekkesine de uğrayarak bu şehirdeki gezimizi İpek şehrine taşıdık.

İpek’te evvelden tanış olduğumuz ve gönül bağlarının kurulduğu Şeyh Tahir Efendi Halveti Tekkesi’nde bizleri Nijazidin Juniku karşıladı.

19 haziran günü ise 14.00 daki uçağımız ile Türkiye’ye geri döndük. Geride ve gönlümüzde güzel dostluklar bırakarak..

Genç Tasavvufçuları Destekleme ve Geliştirme Derneğimiz çatısı altında düzenlenen Kosova gezimizde, hem Kosova Ramazan Gecelerininın havasını teneffüs ettik hem de çeşitli tekkeleri ziyarette bulunduk. İlgili gezimizin görsellerine buradan erişebilirsiniz.