Prof. Dr. Zeynep Tarım & Tuğçe Kanar

Üsküdar Belediyesinin Balaban Tekkesinde düzenlemiş olduğu seminerler kapsamında, bu haftaki konuklar Prof. Dr. Zeynep Tarım ve Dil-i Halvet dergimiz yazarlarından Tuğçe Tuna Kanar hanımefendi oldu.

“Osmanlı Medeniyeti Tekkede Adabın Kaynakları” konu başlıklı söyleşide, Halvetîyye ekolüne mensup bir sûfînin günlük yaşamının nasıl olduğu, tekke içinde ve dışındayken her hangi bir davranış kalıbına riayet edip etmediği, tek başınayken ya da bir arada oldukları meclislerde nasıl bir âdâb gözettikleri sorularına cevaplar arandı.

Kanar, tarikata girmeyi talep etmiş ve bu isteği sonucunda mürid olarak kabul edilen bir dervişin günlük yaşamı ve ondan beklenen davranış biçimleri konusunu ele aldı. Dervişin tekke içinde ve dışında gözetmesi gereken âdâbı, ferdî ve toplu ibadetlerin nasıl gerçekleştiğini bahsetti. Bir Halvetî dervişinin giyim kuşamından nasıl hizmet ettiğine kadar birçok cevap arandı.

XVII. yüzyıldaki bir Halvetî tekkesinde yaşamı tespit etmek adına hazırlanmış bu sunum için kendilerine teşekkür eder, başarılarının daim olmasını niyaz ederiz.