Anadolu binlerce yıldır çok çeşitli ve birbirinden çok farklı inançlara ev sahipliği yapmıştır. Binyıllar içinde oluşan kültürel harman her yeni dönemde daha da zenginleşerek gelişmiştir. Tarih öncesi dönemlerdeki pagan inançlarından Musevîlere, Hıristiyanlara ve nihâyetinde Müslümanlara yol, ev ve aslında vatan toprağı olmuş ismi gibi “ana”doludur.

Anadolu’nun, özellikle Türklerin gelişinden sonra yoğun şekilde Müslüman Türklere yurt olmasının ardından kültürel yapısı daha da zenginlik kazanmış ve adetâ bu günlerin mayası çalınmıştır. Müslümanlığın yayılması Anadolu’da, Horasan’dan mânevî emâneti taşıyan mâna âlemlerinin kâşiflerinin, İslâmı yücelten gönül erlerinin, Hakk yolcularının gayretleri ve hizmetleri ile gerçekleşmiştir.

Bu erlerlerin, Hakk’a erenlerin hâtırasına ve mânevî değerlerine saygı için çeşitli manevî mekânlar, türbeler inşa edilmiştir.

Bizlerde koşulların müsaade ettiği ölçüde çeşitli türbe ziyâretlerinde bulunduk. Bununla ilgili bazı resimleri de buradan siz değerli üyelerimiz ile paylaşmak istedik.