Gençlik Tasavvuftan Ne Bekliyor? Ne Arıyor?… – Araştırmacı-Gazeteci Mikail Türker Bal – (29.10.2016)

Genç Tasavvufçuları Destekleme ve Geliştirme Derneğimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz konferanslarımızın bir diğeri 29 Ekim 2016 tarihinde derneğimiz Turgutlu Temsilciliği’nde gerçekleştirildi. Konferansımıza konuşmacı olarak katılan Araştırmacı-Gazeteci Mikail Türker Bal Beyefendi, “Gençlik tasavvuftan ne bekliyor, ne arıyor?” konu başlığı altında gençlere seslendi.

Konuşmalarında: “Tasavvuf bir ahlâk eğitimidir. Derin bir kültürden oluşur, dini hayatın ruhî boyutunu temsil eder. Tasavvuf dinî hayatın özü ve ruhudur.” diyerek tasavvufî eğitimin nasıl bir tekâmülden oluştuğunu gençlerimize aşılamaya çalıştılar.

Bir ahlâk eğitimi olan tasavvuf, dinin Öz benliğini kendinde barındırır. Kişinin kendinde var olan Öz Kıymet’inin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Halbuki şöyle geniş bir açıdan baktığımızda, dünyadaki yegane sermayemiz Güzel Ahlâk değil midir? Kendilerinin deyimiyle: “Rahmet-i ilahiyye her an üzerimize yağıyor, dünyadaki erenlerin nefes alıp vermesiyle bu rahmet her an üzerimizde..”

Ta Âdem Aleyhisselam’dan beri var olan, bu rahmani nefesin farkındalığı ile bir hayy’at sürebilme kabiliyetine sahip olmak ne büyük bir lütuf.. Her ân idrakıyla gönlümüz şen ola..

Konuşma bitiminde yine dinleyicilerimizden ilahiler dinledik.. Devamında ise Dernek Başkanımız Sühendan Erdin Hanımefendi teşekkür konuşmalarını gerçekleştirdiler. Kendileri de, genç neslin temelindeki sorunun bilgi eksiliği neticesinde ortaya çıktığını ve edinilen bilginin ilim ile süslenmesi gerektiğini ifade ettiler. Kendi içindeki hakikatin keşfiyle birlikte Hakk’ın cemâli ile bütünleşip bilginin tam da bu doğrultuda okur-yazar ve çizer halde sunulması gerektiğine önemle vurgu yaptılar.

Teşekkür konuşmasının ardından Dernek Onursal Başkanımız Hasan Şükrü Yayıntaş Beyefendi’nin çiçek takdimiyle programımız son buldu.

Kıymetli konuşmalarından dolayı Araştırmacı-Gazeteci Mikail Türker Bal Beyefendi’ye teşekkürlerimizi sunar, daha birçok programda buluşmayı cân-ı gönülden niyaz ederiz.

Genç Tasavvufçuları Destekleme ve Geliştirme Derneği