Derbent Tekkesi, banisi Şeyh Mehmet Babamızdır. Babaları 1630 ile 1640 yıllarında Konya Karaman bölgesinden göç ederek eski Yugoslavya bugünkü Makedonyanın Vardar Nehri`nin batısında yer alan Demirkapının doğusundaki dağlık bölgede bulunan Koşarka Köyüne yerleşmişler ve burada uzun seneler kalmışlardır. Bu tarihlerde Koşarka Köyünde Halveti şeyhlerinden Şeyh Mustafa Babanın dergâhı bulmaktadır.