Derneğimizin Genel Kurulu ve Genel Kurul Sonrası Dil-i Halvet Dergisi İstişare Toplantısı – (25.12.2016)

Genç Tasavvufçuları Destekleme ve Geliştirme Derneği – Genel Kurul Toplantısı

25 Aralık 2016 Pazar günü, saat 13.00’da Genç Tasavvufçuları Destekleme ve Geliştirme Derneği Turgutlu Şubesi’nde Genel Kurul Toplantısı dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda tüzük değişikliği yapılmıştır. Tüzük’te yer alan maddeler üzerinde yapılan düzenlemeler ve kapsamlarının genişletilmesi konusunda istişareler yapılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

Divan Başkanlığı’na, Dernek Onursal Başkanı Sayın Hasan Şükrü Yayıntaş Beyefendi üyelerin önerisiyle oylamaya sunulmuş ve oy birliğiyle kabul edilerek toplantıyı kendileri yönetmişlerdir. Yazman olarak Sayın Gülten Karagöz ve Sayın Genel Sekreter oy çoğunluğuyla görev almışlardır. Değişikliği yapılan tüzük maddeleri Avukat Senem Pars tarafından haziruna okunarak tek tek oylama yapılmıştır. Değişiklikler oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim kurulu sayısında yapılan değişikliğe göre; 5 asil, 5 yedek üyeden 8 asil, 8 yedek üye olmak üzere yönetim kurulu üye sayısı arttırılmıştır. Yönetim kurulu üye sayısının arttırılmasının amacı dernek şubelerinin genişlemesi üzerine artan faaliyetlerin ve hizmetlerin daha iyi yapılması olarak gerekçelendirilmiştir. Ayrıca dernek misyonu çerçevesinde internet radyosu kurmak, internet gazetesi çıkarmak gibi birçok maddeler eklenmiştir. Derneğin faaliyet ve hizmet alanlarının geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen tüzük değişikliğinin kabulü ardından yıllık faaliyet raporu Dernek Başkanı tarafından üyelere okunmuştur. Ardından Denetim Kurulu Başkanı tarafından dernek denetim raporu sunulmuştur.

Sayın Hasan Şükrü Yayıntaş Beyefendi’nin, Hakk’ın rızası için her hizmetin yapıldığını ve gençleri yetiştirerek ilimle ve bilimle donanan, insani değerleri ve erdemleri kendine mihman etmiş sadece Allah’ın rızası için insanlığa hizmet etme şiarıyla hareket eden, Türk-İslâm geleneğine bürünen “İnsan” yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak Muhammedî aşkla dolu bir nesil inşa etmek merkezli muhabbeti eşliğinde toplantı şenlenmiştir. Kendilerinin muazzam muhabbetinden sonra gönül birliğiyle gelecek yılda faaliyetlerin daha da arttırılması kararlaştırılmıştır. Levent’te şu an inşaası süren yeni dernek şubesinin açılışıyla hizmetler serüveninin genişletilerek heyecanla çalışılması müjdesi verilmiştir. Sayın Selda Çimdiker şefliğinde musiki korosu, güftesi Sayın Hasan Şükrü Yayıntaş Beyefendiye ve Sayın Sühendan Erdin Hanımefendi’ye ait olan ve bestesi Selda Çimdiker Hanımefendi tarafından yapılan ilahilerle gönüllerin pası silinmiş ve toplantı sonlandırılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı’nın hemen ardından Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Dernek Başkanı olarak, Dernek Başkan Yardımcısı olarak ise Gülten Karagöz Hanımefendi’nin görevine devam etmesi yönünde karar alınmıştır. Gelecek yılda yapılacak faaliyet planlaması üzerinde de istişare yapılarak toplantı nihayete ermiştir. Bilgilerinize sunarız.

Dil-i Halvet İstişare Toplantısı

Dergimizin Aralık sayısının çıkmasının ardından 4. yılın son sayısını okurlarımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Katlanarak artan yoğun çalışma tempomuzun eşliğinde bir yılımızı doldurmuş olmanın mutluluğuyla 5. yılımıza daha aktif ve daha çok hizmetlerle hazırlanabilmek adına 25 Aralık 2016 tarihinde Genç Tasavvufçuları Destekleme ve Geliştirme Derneği yeni binası Turgutlu Şubesi’nde Dil-i Halvet yönetim kadrosu ve yazarlarının katılımıyla istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda yönetim kadrosuna Genel Yayın Yönetmenliği kademesi eklenerek çalışmalarımızı genişletme kararı alınmıştır. Genel Yayın Yönetmeni oy birliği ile seçilmiştir.

Onursal Başkanımız Sayın Hasan Şükrü Yayıntaş Beyefendi’nin, Dernek Başkanımız’in katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz toplantımızda dergimizin kapsamı genişletildi. Yeni sayımızda çıkmak üzere haber sayfası köşesi eklenerek yapılan ve yapılacak etkinliklerin bu köşe aracılığıyla okurlarımıza sunulması kararlaştırıldı. Yazarlarımızın ve yönetim kadromuzun önerileri ile dergimizin her alanında yenilikler yapılarak okurlarımızın da talepleri göz önünde bulundurulmuş, okuyucu memnuniyetinin azami seviyeye çıkarılması hedeflenmiştir.

13. sayımızın konusu olarak “Amasya-2” sayısının çalışmalarına en yakın zamanda başlayacağımızı ve 5. yılımızın ilk sayısına gelişmiş bir Dil-i Halvet perspektifiyle yayına çıkacağımızı haber sayfamızdan okurlarımızın bilgisine sunarız.

Genç Tasavvufçuları Destekleme ve Geliştirme Derneği