Kur’an-ı Kerîm’in nüzûlü üzerinden on dört asır geçmesine rağmen onun beşer ruhu üzerindeki lahuti tesiri azalmamıştır. İnsanlık âleminin çeşitli ıztırap ve buhranlar içinde kıvrandığı bu feza çağında bile milyonlarca müminin gönlüne heyecan ve saadet vermekte, hasta ruhlar onun hayat veren telkinleriyle şifaya ermekte, hüzünlü gönüller onda teselli ve ümit bulmaktadır.

Her inananı kendisini öğrenmeye ve okumaya (96/Alak: 1) davet eden Kur’an; ferdi, toplumun hatta evrenin esası sayar. Bu bakımdan, asıl mesele ferdin mükemmel bir biçimde inşasıdır. Bu da, ferdin iç dünyasının iyi düzenlenmesini gerekli kılar. Ferdin ruhundaki değişme, toplumun ve kâinatın sahne olacağı değişmelerin hem hareket noktası hem de ölçüsüdür.

“Allah, bir topluluğu; o topluluk, fertlerinin iç dünyalarında olup bitenleri değiştirmedikçe, değiştirmez.” (13/Ra’d: 11)

Öğrenmek ve başkalarına öğretmenin farz-ı kifâye olduğu Kur’an-ı Kerîm, insanları mânevî bir kemâle hazırlar. Buna vesile olabilmeyi umarak Saygıdeğer Demet Hülagü Hanımefendi öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz Kur’an-ı Kerîm kursumuzdan kareleri siz değerli takipçilerimizle paylaşıyoruz.

Güzelliklerin çoğalması dileğiyle…

Aşk ile…

GTDGD
Dil-i Halvet