Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda 14 Mart 2017 Salı günü Dil-i Halvet ekibi olarak İstiklâl şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u Anma programına iştirak ettik.

Program Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ali İhsan Öbek’in oturum başkanlığında, Prof. Dr. Ahmet Günşen’in “Tanıdıklarının Anlatımıyla Mehmet Akif Ersoy” ve Prof. Dr. Rıdvan Canım’ın “Batı Karşısında Mehmet Akif Ersoy” adlı sunumları ile gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Ahmet Günşen Beyefendi, konuşmalarında; Mehmet Akif’in dostlarının anlatımıyla bugünlerde de yaşayan bir abide şahsiyet olduğundan bahsetmiştir. Akif’in şahsiyetini anlatırken yalanı sevmeyen yapısıyla tüm dostlarının saygı duyduğu medeniyet timsali bir şairimiz olduğunu dile getirmiştir.

Prof. Dr. Rıdvan Canım Beyefendi ise Mehmet Akif’in batılılaşma karşıtı ve batı hayranı aydınlara karşı olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, Mehmet Akif’in İslâm dininin penceresinden bakış açısıyla Türklük ve İslâm’ı aynı potada gördüğüne dikkat çekmiştir. Mehmet Akif Ersoy, asrın ilim asrı olduğuna inanmış, maneviyattan kopmayarak ilim ile daha güçlü bir millet ile imanlı gençliğin peşinde bir abide şahsiyettir.

Programda emeği geçen ve bu güzel programa vesile olanlara teşekkür eder, daha birçok programda buluşmayı cân-ı gönülden niyaz ederiz.

GTDGD
Dil-i Halvet