Panel: “İnsan Olmak“ Prof. Dr. M. Erol Kılıç ve “İnsan ve İletişim“ Prof. Dr. Kemal Sayar – (13.04.2016)

Boğaziçi Kuzey Kampüsü’nün içinde New Hall 305 numaralı salona doğru ilerlerken yine heyecan sarıvermişti. “İnsan Olmak” adlı bir paneli dinlemek üzere salondaki yerimize yerleştik.

Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç salona teşrif edince konuşmaya başlaması ile su gibi aktı sanki zaman. Sözü edilen insanın fıtratındaki kendi hakikati olunca zaman ve mekânın o engin ötelerine doğru bir seyir başlar. İşte aldı götürdü hocamız bizi evvele, köklerimize, o içeriden de içerideki ezeli kıymetimize ve sanki Yaradanın bize ruh üflediği o an canlanıverdi içimizde.

Ve anlattı kıymetli hocamız, Arifler denilen İslam ekolünün insan anlayışı neydi? İnsan özünde nasıl bir hakikat barındırıyordu? İnsanın kendiyle derdi neydi? Ve mutluluğun sırrı neredeydi? Huzura nasıl erilebilirdi ve tam anlamıyla huzurlu insan kimdi?

Bütün bu soruların cevaplarını sosyolojide, politikada ve siyasette aramaya çalışan insanın özünü yatay düzlemde değil, ruhunu yüceltecek olan dikey doğrultuda bulabileceğini zikreden Mahmud Erol Kılıç, insanın mutluluğunu ancak kaynağı ile irtibatını sağlayacak olan İslam tasavvufunda bulabileceğini anlattı. Kaynağı ile irtibatı kopan insanın mutsuzluğuna ve amaçsızlığına tek çarenin insanın ezeli ontolojik yapısını keşfetmesi olduğunu anlatan Kılıç, “İnsanın kaynağı Hakk”tır diyerek konuşmasını bitirdi.

İkinci konuşmacı Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar’ın “İnsan ve İletişim” adlı konuşması ise insanların arasındaki iletişim kopukluğuna ve çağımızın özünden koparılmış insan olgusunun sebeplerine dair değerli tespitler içeriyordu.

“İnsan” konulu söyleşilerin devamının gelmesi dileğiyle değerli hocalarımızın çalışma hayatlarında başarılar dileriz.

Sühendan Erdin

Genç Tasavvufçuları Destekleme ve Geliştirme Derneği