Niyâzî-i Mısrîde Aşk… – Prof. Dr. Kenan Erdoğan – (28.10.2016)

Ey gönül gayrıdan geç aşka eyle iktida,
Zümre-i ehl-i hakikat anı kılmış mukteda…

Hazret-i aşktan gayrı ne vardır geçici olmayan ve dahi insanı doyuran? Küntü Kenz’den beri insanın yegâne arayışı, Allah’ın cemâli değil midir?

Ne buyuruyor Allah Azimüşşan Hazretleri;
“Ben bilinmez bir hazine idim bilinmekliğimi istedim ki bu alemi yarattım.”

İşte varlığın cemâlidir kişiyi hâlden hâle sokan, gönle O’nu bulmayı arzulatan,
Yunus Hazretleri’ni dertli bir dolap gibi döndüren,
Niyazi Hazretleri’ne gönül nağmelerini yazdıran.

Genç Tasavvufçuları Destekleme ve Geliştirme Derneğimizin halka hizmeti şiar edinen misyonu doğrultusunda 28 Ekim Cuma akşamı Sayın Prof. Dr. Kenan Erdoğan Beyefendi ile “Niyazi Mısri’de Aşk” konulu konferansı gerçekleştirdik.

Hocamız konuşmasında Niyazi Mısri Hazretleri’nin gönlünden düşen beyitleri açıklayarak Hazret’in terennümlerini derneğimizde hazır bulunan her bir dinleyiciye hissettirdi. Konferans sonunda Dernek Başkanımız Sühendan Erdin Hanımefendi teşekkür konuşmalarını gerçekleştirdiler. Konu AŞK olunca BİR eylendi tüm zerreler.. Can’dan Can’a; Nazar’dan Nazar’a.. Öyle bir ahenkle dile geldi ki dokunuşlar, dinleyicilerimizden de Niyâzi Mısrı ilahileri dinledik.. Gönül hanelerimizi şen eyledik.. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Ölmez’in kapanış konuşmalarının ardından bu güzel program tefekkür deminde son buldu.

Bu güzel konferans için Sayın Prof. Dr. Kenan Erdoğan Beyefendi’ye teşekkür eder; kendileriyle daha nice güzelliklerde buluşmayı niyaz ederiz.

Genç Tasavvufçuları Destekleme ve Geliştirme Derneği