“Suların ötesinde bir esmer gül açar akşamları
adı Leylâ, rengi Leylâ, kokusu Leylâ
o yüzden siyahlar giyinirim hep ben
saçlarımı o yüzden tarayamam
siyaha mübtelâ oluşum ondandır
ondandır dalgın dalgın bakışım sulara
bilmez misin
semâya bakıp bakıp ağlayışım
ondandır…”
Prof. Dr. Rıdvan Canım

Dizeler mi gönülleri birleştiren yoksa içten bir tebessüm mü?
Küçük tesadüfler vardır. Hiç beklenmediği yerden çıkar karşımıza. Hocamızla karşılaşmamız da işte böyleydi. Güler yüzlülüğü ve genç bakışa verdiği önemle ortak noktamızı kendilerinin sohbeti ile birleştirdik.
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nda gerçekleştirmiş olduğumuz sohbetimizi dergimiz ve sempozyum kitaplarımızı takdimle taçlandırmış olduk. Minnetle ve saygıyla bizleri karşıladığı için kendilerine teşekkürlerimizi sunarız. Daha nice sohbetlerin bağrında Leylâ ile mübtelâ olmaya inşallah…

GTDGD
Dil-i Halvet