Genç Tasavvufçuları Destekleme ve Geliştirme Derneği tarafından Turgutlu Temsilciğimizde düzenli olarak gerçekleştirilen tasavvuf musikîsi çalışmalarımız, öğretmenimiz Selda Çimdiker tarafından yönetilmektedir. Yunus Emre, Niyâzî-i Mısrî gibi Tasavvuf Edebiyâtının önemli şahsiyetlerine ait ilâhilerin icrâ denemelerinin yanında bazı Türk Sanat Musikîsi eserleri de çalışmalar arasında yer almaktadır.

Genç Tasavvufçuları Destekleme ve Geliştirme Derneği